Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Virksomhedernes opsparing og investeringer - Del 1

Danske virksomheders nettofordringserhvervelse er aktuelt meget høj. Vi analyserer årsagerne til dette nærmere i Kvartalsoversigtens del 2. Denne oversigtsartikel giver en sammenfatning af analysen. Omsvinget i virksomhedernes nettofordringserhvervelse under konjunkturafmatningen var større, end konjunkturudviklingen normalt vil tilsige. Det kan dog ikke begrundes med et større behov for at nedbringe gæld end i andre lande. Virksomhedernes bruttoopsparing er steget under krisen, især som følge af faldende renteudgifter og udbyttebetalinger. Set over en årrække har niveauet for virksomhedernes bruttoopsparing været højt i Danmark sammenlignet med en række OECD-lande, navnlig på grund af højere formueindkomster og lavere udbyttebetalinger. Stigningen i virksomhedernes nettofordringserhvervelse skyldes også et større fald i investeringerne. Investeringskvoten i Danmark ligger aktuelt noget under det langsigtede niveau. Specielt mellemstore virksomheder har nedbragt deres investeringer.​​​