Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Vurdering af Kronos efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems

Nationalbanken overvåger betalings- og afviklingssystemer i Danmark med henblik på at fremme en sikker og effektiv afvikling af betalinger, værdipapirhandler mv. Overvågningen indebærer, at systemerne vurderes mod internationale standarder og anbefalinger. Kronos er Nationalbankens realtidsbruttoafviklingssystem (RTGS-system) til afvikling af betalinger mellem penge- og realkreditinstitutter. Kronos er vurderet efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems. Vurderingsrapporten indeholder en beskrivelse af Kronos og en gennemgang af de ti principper.