Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

International økonomi

WP 77/2012: Asymmetric Monetary Policy Towards the Stock Market: A DSGE Approach

I kølvandet på den finansielle krise er der opstået fornyet fokus på potentielle asymmetrier i forholdet mellem aktiemarkedet og pengepolitikken, og på de mulige problemer disse kan medføre. Nyere empiriske studier tyder på, at den amerikanske centralbank netop førte en asymmetrisk rentepolitik overfor aktiemarkedet i perioden op til krisen. I denne artikel undersøges effekterne af en sådan asymmetrisk politik i en dynamisk, stokastisk, generel ligevægtsmodel (DSGE-model). Den asymmetriske politik medfører en vigtig ikke-linearitet i modellen: Højkonjunkturer vil blive forstærket, mens recessioner vil blive dæmpet som følge af politikken. Det undersøges endvidere, i hvilket omfang en asymmetrisk pengepolitik kan ses som en centralbanks forsøg på at udligne eller korrigere for allerede eksisterende asymmetrier i den måde, hvorpå aktiepriser påvirker makroøkonomien.