Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 78/2012: Finansiel struktur og de reale effekter af udbudsstød til kreditgivningen i Danmark 1922-2011

Vi belyser de realøkonomiske effekter af udbudsstød til kreditgivningen via en række strukturelle vektorautoregressive modeller på basis af nye kvartalsdata for Danmark, som dækker de seneste knap 90 år. Vi finder ingen indikationer på realøkonomiske effekter af udbudsstød til pengeinstitutternes kreditgivning i årene 1922-1949 og 1981-2011, selv om disse perioder omfatter flere tilfælde af alvorlige bank- og finanskriser. Vi tilskriver dette resultatet til det store marked for realkreditlån i Danmark optaget via obligationsudstedende realkreditinstitutter kombineret med omfattende offentlige støtteindgreb til sikring af den finansielle stabilitet i kriseperioder. Der er dog muligvis indikationer på realøkonomiske effekter fra udbudsstød til kreditgivningen i perioden 1950-1980, hvor kreditrationering og valutakontrol udgjorde vigtige økonomisk-politiske instrumenter. Samlet indikerer disse resultater, at såvel den finansielle struktur som omfanget af offentlige støtteindgreb i forbindelse med bankkriser spiller en vigtig rolle for de realøkonomiske effekter af udbudsstød til kreditgivningen. Disse forhold må holdes for øje ved modellering af banksektoren i forbindelse med makroøkonomiske modeller.