Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Betalinger

WP 79/2012: Faste og variable omkostninger ved betalinger i Danmark

I dette working paper foretages en opdeling af omkostningerne ved betalinger i Danmark fra en tidligere undersøgelse i faste og variable omkostninger. En sådan opdeling viser, at betalinger med kontanter er den billigste betalingsform for samfundet som helhed ved beløb under 29 kr. Ved større beløb har betalinger med dankort de laveste omkostninger. En sådan opdeling kan også bruges til at beregne de samfundsmæssige besparelser ved at flytte et givet antal betalinger fra fx kontanter til dankort. Hvis en fjerdedel af alle kontantbetalinger over 200 kr. i stedet foretages med dankort, vil det reducere omkostningerne med 145 mio. kr. om året. Resultaterne er i overensstemmelser med undersøgelser i andre lande.