Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 80/2012: The Effects of Fiscal Policy in a Small Open Economy with a Fixed Exchange Rate: The Case of Denmark

Denne artikel undersøger effekterne af finanspolitik i Danmark siden indførelsen af fastkurspolitikken i 1982. Vi viser, at ekspansiv finanspolitik har en relativt stor indvirkning på den økonomiske aktivitet på helt kort sigt, idet den finanspolitiske multiplikator i vores foretrukne specifikation er på 1,3 i det første kvartal efter indgrebet. Danmarks faste valutakurs indebærer, at den nominelle rente forbliver uændret efter et ekspansivt finanspolitisk indgreb, hvilket skaber mulighed for, at indgrebet kan have en betydelig realøkonomisk virkning. På den anden side betyder dansk økonomis høje grad af åbenhed, at en substantiel andel af den finanspolitiske stimulans vil være rettet mod importerede varer. Resultaterne tyder på, at effekten af den "pengepolitiske akkomodering" er stærkere end "lækageeffekten". Vi finder desuden, at effekterne af ekspansiv finanspolitik er meget kortvarige i Danmark, idet effekten på det reale bruttonationalprodukt, BNP, bliver insignifikant efter omkring et år. Den finanspolitiske multiplikator er kun større end 1 i det første kvartal efter indgrebet, og falder til 0,6 efter et år. Vi viser endvidere, at den finanspolitiske multiplikator langt fra er konstant over tid. Mens multiplikatoren var under 1 i 1970'erne og 1980'erne, har den været over 1 siden omkring 1990, hvor Danmark har haft en troværdig fast valutakurs og sunde offentlige finanser.