Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 81/2012: En mikroøkonometrisk analyse af bankernes afslagsprocenter på låneansøgninger og kreditværdigheden af bankernes erhvervskunder

Vi foretager en økonometrisk analyse af sammenhængen mellem bankernes afslag på låneansøgninger og kundernes kreditværdighed i 2007 og 2009/10 på basis af mikrodata for danske virksomheder og banker. Vi finder lavere acceptprocenter for låneansøgninger fra virksomheder med dårlige regnskabsresultater end for virksomheder med stærke økonomiske nøgletal. Dette var tilfældet både før, men især under finanskrisen 2009/10, hvor virksomheder med høj overskudsgrad, høj solvens og god likviditet havde en signifikant højere sandsynlighed for at få deres ansøgning om banklån accepteret end virksomheder med svage økonomiske nøgletal. Bankerne har strammet deres kreditstandarder under finanskrisen. Der er dog ikke tegn på, at banker med en lav solvensprocent har haft lavere acceptprocenter for låneansøgninger end banker med høje solvensprocenter. Dette indikerer, at det ikke har været bankernes kapitalforhold, som har været den afgørende faktor for faldet i bankernes acceptprocenter for låneansøgninger under finanskrisen, men snarere den forringede kreditkvalitet af bankernes erhvervskunder, som gjorde det nødvendigt for bankerne at stramme deres kreditstandarder. (Findes kun på engelsk)