Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 82/2012: Samspillet mellem kreditstandarder og kreditefterspørgsel: En mikroøkonometrisk analyse med brug af data fra Danmark

Denne artikel analyserer betydningen af bankspecifikke og konjunkturelle faktorer for udviklingen i kreditstandarder og långivning i de største danske banker i løbet af den seneste finanskrise. Analysen er baseret på et unikt datasæt, som kombinerer bankernes individuelle besvarelser af Nationalbankens udlånsundersøgelse med bankkarakteristika såsom udlånsvolumen og priser. Vi finder, at konjunkturelle variable i kombination med den enkelte banks finansielle styrke har betydning for bankens kreditstandarder. Desuden finder vi, at den enkelte banks kreditstandarder og efterspørgslen hos den enkelte bank har betydning for dens udlånsvækst. I løbet af det meste af den betragtede periode er det primært kreditefterspørgslen, der har betydning for bankernes udlånsvækst, mens ændringer i kreditstandarder primært har haft betydning i begyndelsen af 2009, hvor finanskrisen var på sit højeste, samt under forværringen af den sydeuropæiske gældskrise i slutningen af 2011 og begyndelsen af 2012. (Findes kun på engelsk)