Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Husholdningerne har konsolideret sig. Det har lagt en dæmper på det private forbrug og dermed også på visse afledte investeringer. Eksporten steg, drevet af den positive udvikling i havbrugene. Importen steg dog mere, og handelsbalancen ekskl. skibe og fly var i 2012 i underskud for første gang siden 2009. Der er fortsat underskud på de offentlige finanser.