Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Danmark som kreditornation

Ved udgangen af 3. kvartal 2012 havde Danmark samlet set aktiver over for udlandet for 5.120 mia. kr., mens passiverne var på 4.531 mia. kr. Forskellen på 589 mia. kr. udgør danske husholdninger, virksomheder og offentlige sektors samlede nettoformue over for udlandet. Det svarer til 33 pct. af bruttonationalproduktet, BNP, og formuen nærmer sig - med modsat fortegn - samme relative størrelse, som da udlandsgælden i midtfirserne toppede på 38 pct. af BNP. Dengang var den store udlandsgældog det høje renteniveau en belastning for det danske samfund med betydelige rentebetalinger til udlandet. I dag er situationen en ganske anden med udlandsformue og et meget lavt renteniveau.