Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Danske bankers efficiens før og under krisen: En sammenligning af DEA og SFA

Denne artikel analyserer udviklen i danske pengeinstitutters relative efficiens i perioden 2001-2012. Ved brug af analyseteknikkerne Dataindhyldningsanalyse (Data Envelopment Analysis, DEA) og Stochastic Frontier Analysis (SFA) finder vi at danske pengeinstitutters gennemsnitlige relative efficiens steg i den ekspansive periode 2003-2007, mens den faldt under krisen i 2008-2010. I de seneste år er den gennemsnitlige relative efficiens steget igen, sandsynligvis som konsekvens af bankernes tilpasning af inputs til den reducerede outputvækst samt den generelle konsolidering i sektoren. Desuden finder vi en betydelig, men ikke fuldstændig, korrelation mellem rangordningerne af pengeinstitutter baseret på DEA og SFA. Endelig viser en international sammenligning af europæiske bankkoncerner baseret på data fra 203 pengeinstitutter og bankkoncerner i 2012 at større danske pengeinstitutter og bankkoncerner, sammenlignet med øvrige europæiske, er fordelt bredt over det meste af efficiensspektret