Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Statsfinanser og statsgæld

Dekomponering af statsrentespænd i kredit- og likviditetselementer

Rentespændene kan opdeles i kredit- og likviditetsspænd. Disse spænd afspejler investorernes kompensation for henholdsvis udstederens mulige misligholdelse af sine forpligtelser og værditabet ved et eventuelt salg af obligationen inden udløb.