Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Direkte Investeringer

Danmarks direkte investeringer i udlandet og udlandets direkte investeringer i Danmark er siden 1999 øget markant. De danske direkte investeringer i udlandet er dog vokset hurtigere end de indadgående investeringer, så forskellen er ultimo 2012 på 26 pct. af BNP. Det er fristende at konkludere, at direkte investeringer skaber beskæftigelse, men samspillet mellem direkte investeringer og realøkonomien er komplekst og afhænger bl.a. af investeringsformålet