Analyser fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Analyser henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Finansiel stabilitet, 2. halvår 2013

Samlet set er det Nationalbankens vurdering, at pengeinstitutterne aktuelt kan modstå hårde makroøkonomiske stød. Institutterne har siden 2008 haft fokus på at styrke deres kapitalgrundlag. Det er vigtigt, at institutterne fastholder en solid kapitaloverdækning. Nationalbankens stresstest af pengeinstitutternes kapitalforhold viser, at de fem systemiske institutter overholder kapitalkravene i samtlige scenarier og bibeholder en egentlig kernekapital over 8 pct., som vil være kravet i den kommende vurdering af kreditinstitutter, der kommer under direkte tilsyn af Den Europæiske Centralbank. Generelt er de danske kreditinstitutter godt rustede til at møde de nye kapitalkrav under EU's kapitaldækningsbekendtgørelse og -forordning, CRD IV/CRR, der træder i kraft 1. januar 2014. Det er endvidere Nationalbankens vurdering, at størstedelen af institutterne allerede i dag har en egenkapital, der er tilstrækkelig stor til at kunne opfylde de fuldt indfasede EU-kapitalkrav i 2019. Mange institutter vil dog få behov for at erstatte hele eller dele af deres efterstillede kapital med nye udstedelser, der lever op til de nye kriterier under CRD IV/CRR.