Analyser fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Analyser henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Finansiel stabilitet 2013

Samlet set er det Nationalbankens vurdering, at pengeinstitutterne kan modstå hårde makroøkonomiske stød. Institutterne står dog fortsat over for væsentlige udfordringer. Egenkapitalforrentningen er lav for de fleste institutter, og nedskrivningerne er høje. Desuden presses indtjeningen af faldende udlånsvolumen. Pengeinstitutterne har siden 2008 haft fokus på at styrke deres kapitalgrundlag. Størstedelen af institutterne har i dag tilstrækkelig egenkapital til at opfylde de kommende EU-krav til egentlig kernekapital. Men der vil herudover være behov for en passende overdækning bestående af egentlig kernekapital, og mange institutter vil få behov for at erstatte eksisterende udstedelser af hybrid kernekapital og supplerende kapital med nye udstedelser, som lever op til de nye krav til efterstillet kapital. Pengeinstitutternes likviditet er også forbedret i de seneste år. De systemiske pengeinstitutters likviditetssituation er god, og institutterne anvender kun i mindre omfang kortfristede udstedelser. Næsten alle statsgaranterede obligationer udstedt i 2009-10 er indfriet. Udfasningen er foregået tilfredsstillende. De fleste ikke-systemiske institutter, der var udfordrede i forbindelse med udløbet af de statsgaranterede obligationer, har formået at tilpasse balancerne og reducere indlånsunderskuddet.