Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Forbrug, indkomst og formue - Del 2

De danske husholdninger har gennem de sidste 10-15 år øget deres nettoformue set i forhold til deres indkomst. Samtidig har de øget deres balance, dvs. både deres aktiver og deres passiver. I artiklen analyserer vi, hvilken betydning nettoformuen og dens sammensætning har haft på udsvingene i det private forbrug. Vi ser også nærmere på, hvordan de finansielle strømme fra husholdningernes formue påvirker deres indkomst og dermed deres forbrugsmuligheder. Analyserne viser bl.a., at udviklingen i boligpriserne var den væsentligste faktor bag forbrugsboomet under højkonjunkturen 2004-07 og det efterfølgende kraftige fald. Endvidere demonstreres det, at de seneste års rentefald, der er kommet som reaktion på den kraftige internationale afmatning, har bidraget væsentligt til at holde hånden under det private forbrug.​​