Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Har kronen været en sikker havn under statsgældskrisen?

Betegnelsen 'sikker havn' bruges ofte om aktiver, der kan beskytte investorer mod tab i forbindelse med finansiel uro. Et tegn på, at et aktiv er sikker havn, e, at værdien heraf stiger ved finansiel uro. I artiklen ses nærmere på, om kronen har været sikker havn over for euroen, da statsgældskrisen i dele af euroområdet var på sit højeste i perioden fra juli 2011 til juli 2012. Kronen blev i perioden styrket over for euroen samtidig med, at volatiliteten på de finansielle markeder steg. Kronens udvikling i forhold til euroen under statsgældskrisen er usædvanlig sammenlignet med tidligere perioder med finansiel uro. Der var tale om en ekstraordinær situation, hvor placering i kroner, givet den danske fastkurspolitik af nogle investorer, set som en mulighed for at afdække risikoen for en opsplitning af euroen. Det kom særligt til udtryk på valutaoptionsmarkedet mellem kroner og euro. Samlet peger analysen på, at kronen var sikker havn i forhold til euro, da statsgældskrisen var på sit højeste fra juli 2011 til juli 2012.