Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

Hvad driver konjunkturudviklingen i en lille åben økonomi? Resultater fra en estimeret DSGE-model for dansk økonomi

Estimerede DSGE-modeller er blevet et vigtigt redskab for empirisk funderet makroøkonomisk analyse gennem de seneste år. I denne artikel præsenteres en estimeret DSGE-model for Danmark. Modellen er estimeret ved hjælp af Bayesianske metoder baseret på et datasæt bestående af 23 makroøkonomiske variable. Modellen anvendes i artiklen til at identificere de vigtigste bidragsydere til konjunkturudsvingene i dansk økonomi. ...​​