Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Konvergensrapport, juni 2013

Rammer for analysen: Den økonomiske konvergens, Sammenfatning; Land for land. Dansk oversættelse af rapporten