Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsoversigt 2013, 1. kvartal, Del 2

I dette temanummer bringes fire artikler, som komplementerer hinanden ved at sætte fokus på forskellige faktorer, der bestemmer udviklingen i statslige rentespænd på tværs af lande på kortere og længere sigt. I introduktionen til temanummeret er artiklernes vigtigste konklusioner og resultater sammenfattet.Indhold: Introduktion – Lange rentespænd over for Tyskland; Makroøkonomiske faktorer bag udviklingen i lange rentespænd over for Tyskland; Markedsdynamik, friktioner og smitteeffekter; Dekomponering af statsrentespænd i kredit- og likviditetselementer; Rentespænd og annoncering af politiske initiativer og kreditvurderinger.