Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kvartalsoversigt 2013, 3. kvartal, Del 1

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Prisdannelsen i Danmark; Restancer på realkreditlån blandt danske familier; Lejlighedspriser i nordeuropæiske hovedstæder; Nationalbankens sikkerhedsgrundlag – nye aktivtyper set i retligt perspektiv; Likviditetsstyring ved afvikling af detailbetalinger; Aktuelle tendenser i færøsk økonomi...Se også Del 2 af 3. kvartal 2013.