Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsoversigt 2013, 3. kvartal, Del 2

Prisdannelsen i Danmark; Restancer på realkreditlån blandt danske familier. Se også Kvartalsoversigt 2013, 3. kvartal, Del 1.