Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kvartalsoversigt 2013, 4. kvartal, Del 2

Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor i Danmark.