Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Lavere omsætning på det danske pengemarked

Omsætningen i pengemarkedet er faldet i 2013 i forhold til 2012. Det fremgår af Nationalbankens årlige pengemarkedsundersøgelse, som beskrives nærmere i artiklen. Faldet i aktiviteten i pengemarkedet kan især tilskrives et fald i omsætningen af usikrede dag til dag-pengemarkedslån. Det skal ses i lyset af, at Nationalbanken af hensyn til fastkurspolitikken indførte negativ indskudsbevisrente i juli 2012 og samtidig udvidede foliorammerne. Uanset den lavere omsætning i pengemarkedet er den pengepolitiske transmission til dag til dag-renten intakt. Det øgede folioindestående har medført, at ændringer i likviditetsforholdene påvirker rentedannelsen i dag til dag-markedet i mindre grad end tidligere. I artiklen illustreres transmissionen til dag til dag-renten.