Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Internationalt samarbejde

Lejlighedspriser i nordeuropæiske hovedstæder

Boligpriserne i Europa har været stigende siden midten af 1990'erne og navnlig i årene op til den finansielle krise. Udviklingen har øget forskellene på lejlighedspriserne i hovedstæderne betydeligt. Det fremgår af artiklen, at lejlighedspriserne i Paris, Oslo og Stockholm er høje i forhold til priserne i de øvrige nordeuropæiske hovedstæder, mens lejlighedspriserne i København er lave. I artiklen er der sammenligninger på tværs af hovedstæderne af de økonomiske forhold, der normalt bestemmer prisniveauet, bl.a. disponibel indkomst, renteudgifter, boligskatter, demografi, byggeomkostninger og omfanget af nybyggeri.