Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Likviditetsstyring ved afvikling af detailbetalinger

Borgere og virksomheder foretager dagligt et stort antal betalinger ved brug af fx dankort, Betalingsservice og overførsler via netbank. Denne type betalinger kaldes detailbetalinger. For at en detailbetaling kan gennemføres, skal der overføres beløb mellem betalingsafsenders og betalingsmodtagers pengeinstitutter. Det foregår i en bagvedliggende betalingsstruktur.