Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Statsfinanser og statsgæld

Makroøkonomiske faktorer bag udviklingen i lange rentespænd over for Tyskland

I årene op til introduktionen af euroen blev rentespændene mellem landene i euroområdet stort set elimineret. Denne indsnævring af rentespændene fandt sted på trods af, at der stadig var betydelige forskelle mellem landene med hensyn til niveau for statsgæld og omfanget af makroøkonomiske ubalancer. Med de senere års gældskrise i visse europæiske lande er der igen kommet fokus på kreditrisiko i prissætningen af statsobligationer fra forskellige lande.