Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Markedsdynamik, friktioner og smitteeffekter

Statsrentespænd mellem lande afspejler ikke alene forskelle i vurderingen af sandsynligheden for, at et givet land kan (og vil) overholde sine rente- og afdragsforpligtelser. Markedsdynamik, friktioner og obligationsmarkedernes indretning kan bidrage til usikkerhed omkring den fremtidige prisudvikling i en obligations pris (kurs). Denne usikkerhed har også betydning for, hvor høj en pris investor er villig til at betale for en given obligation.