Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Nationalbankens prognoser for dansk økonomi 2008-12

Nationalbanken begyndte i 2007 at offentliggøre prognoser for dansk økonomi. De indgår i Nationalbankens løbende vurdering af dansk økonomi, som er med til at danne grundlag for Nationalbankens initiativer og anbefalinger. Nationalbankens prognoser for 2008-12 indeholder betydelige fejlskøn for udviklingen i BNP, særligt under recessionen i 2008-09. Bedre går det med skøn for ledighed og især inflation. Analysen illustrerer det afgørende i at fastholde et bredt perspektiv på økonomien fremfor et ensidigt fokus på BNP-væksten. Prognosernes anvendelighed må i sidste ende afgøres ud fra, om de bidrager positivt til grundlaget for Nationalbankens dispositioner i perioden. En gennemgang af 2008-12 viser, at en række grundlæggende udfordringer og ubalancer i dansk økonomi kunne identificeres og adresseres.