Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag – nye aktivtyper set i retligt perspektiv

I forlængelse af den finansielle krise har Nationalbanken udvidet det permanente sikkerhedsgrundlag med pengeinstitutternes udlån af god bonitet og midlertidigt udvidet sikkerhedsgrundlaget med nye typer af sikkerhed. Artiklen beskriver kort de aktiver, der i dag kan belånes i Nationalbanken samt de særlige juridiske og operationelle forhold forbundet hermed. Desuden skitseres i hovedtræk sikkerhedsgrundlaget i andre centralbanker, herunder belåning af udlån i Eurosystemet.