Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Nye principper for finansielle markedsinfrastrukturer

Centralbanker har ansvaret for overvågning af den finansielle infrastruktur. Det primære formål er at bidrage til en sikker og effektiv finansiel infrastruktur og derved til finansiel stabilitet. I Danmark overvåger Nationalbanken betalingssystemerne Kronos og Sumclearingen samt afviklingssystemet for værdipapirer, VP-afviklingen. Disse systemer udgør kernen i den danske finansielle infrastruktur. Nationalbanken er desuden medovervåger af flere udenlandske systemer.