Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Pengeinstitutter, kredit og konjunkturer - Del 2

Under krisen er det blevet vanskeligere at få banklån, da kreditstandarderne er strammet fra et lempeligt niveau forud for krisen. Virksomheder med god økonomi har haft lettere ved at opnå lån end virksomheder med dårlige nøgletal. Kun en begrænset del af virksomhederne har angivet finansielle begrænsninger som årsag til produktionsbegrænsninger, men billedet varierer mellem brancher. Mange virksomheder og husholdninger har valgt at konsolidere sig, og virksomhedernes tillid til, at banksektoren i en konjunkturnedgang altid vil (kunne) stille den efterspurgte kredit og likviditet til rådighed, kan være blevet svækket. Det har lagt en dæmper på efterspørgslen efter kredit. Der er ikke indikationer på, at bankernes udlånskapacitet generelt har været en begrænsende faktor for udlånsudviklingen. Den samlede kreditgivning ligger fortsat på et højt niveau set i et længere perspektiv.​​