Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor - Del 1

Arbejdsproduktiviteten i den danske finansielle sektor målt ved kreditgivning eller finansielle aktiver i forhold til beskæftigelsen er steget betydeligt de seneste årtier. Hvad angår omkostninger i forhold til indtægter, ligger danske kreditinstitutter midt i feltet sammenlignet med andre EU-lande. Nogle af de danske pengeinstitutter har en efficiens, som er fuldt på højde med de mest effektive udenlandske pengeinstitutter. Der er imidlertid også visse danske pengeinstitutter – primært tilhørende Finanstilsynets gruppe 3 og 4 – som har en efficiensmæssig afstand op til de mest effektive danske pengeinstitutter. De senere års konsolideringer har bidraget til en stigning i den gennemsnitlige efficiens i sektoren.​​