Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Statsfinanser og statsgæld

Rentespænd og annoncering af politiske initiativer og kreditvurderinger

Finanskrisen og den efterfølgende statsgældskrise i nogle europæiske lande gav anledning til en lang række politiske initiativer og andre begivenheder, som har haft betydning for udviklingen i det 10-årige statsobligationsrentespænd til Tyskland for de øvrige eurolande og Danmark.