Rapporter er tilbagevendende beretninger om Nationalbankens arbejdsområder og virksomhed. Her finder du bl.a. Nationalbankens årsrapport. Rapporter er for dig, der har brug for en status og opdatering på den forgangne periode.

Statens låntagning og gæld

Statens låntagning og gæld 2012

Ved udgangen af 2012 udgjorde statsgælden 487 mia. kr. svarende til 27 pct. af BNP eller 87.000 kr. pr. indbygger. Den danske statsgæld er lav sammenlignet med andre lande.