Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Ubalancer i euroområdet

I de seneste år har euroområdet opnået et betydeligt overskud på betalingsbalancen. En stor del af fremgangen skyldes, at GIIPS-landene (Grækenland, Irland, Italien, Portugal og Spanien) har nedbragt deres underskud. Det vises, at en del af forbedringen ud over permanente forhold skyldes den aktuelle konjunkturnedgang i landene. En normalisering af konjunkturerne forventes således at svække landenes betalingsbalancer. For at disse lande kan reducere deres aktuelt høje udlandsgæld til et holdbart niveau, er det derfor nødvendigt at forbedre betalingsbalancerne yderligere.