Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Ukonventionelle pengepolitiske tiltag

De fleste centralbanker satte de pengepolitiske renter kraftigt ned under finanskrisen, og i de største avancerede økonomier nåede renten nul eller meget tæt på. Hermed var muligheden for at understøtte økonomierne gennem rentenedsættelser udtømt. For at afværge en lang periode med svag vækst og faldende priser har flere centralbanker i stedet lempet pengepolitikken gennem såkaldte ukonventionelle pengepolitiske tiltag...