Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 86/2013: Stress scenarier fra halen af historiske fordelinger af makro-finansielle risikofaktorer i Danmark

I papiret sættes den seneste finanskrise i historisk perspektiv ved at se nærmere på hyppigheden af ekstreme hændelser i dansk økonomisk historie, i nogle tilfælde baseret på tidsserier tilbage til slutningen af 1600-tallet. Vi fokuserer på hyppighedsfordelingen af en række centrale makro-finansielle risikofaktorer, som normalt antages at have indflydelse på kredit- og markedsrisici i finansielle institutioner. Vi foreslår, at marginale historiske hyppighedsfordelinger af makro-finansielle risikofaktorer muligvis kan anvendes som inspiration ved design af følsomhedsanalyser og "værste udfald" scenarier i forbindelse med risikostyring og makro stress tests.