Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi

Grønland står over for betydelige økonomiske problemer. Efter en årrække med stærk vækst har den økonomiske aktivitet været for nedadgående i 2012 og 2013, og der er en del tegn på, at nedgangen fortsætter ind i 2014. Aktiviteten ved udvinding og efterforskning af råstoffer er faldet kraftigt, og ligeledes er investeringerne i bygninger og anlæg aftaget. Fiskeri af rejer, der økonomisk set er det vigtigste grønlandske fiskeri, har vigende fangster, og mulighederne for at udvide fiskeri efter de traditionelle arter må anses som begrænsede. Dog kan forsøgsfiskeri efter makrel vise sig at få stor betydning. Som følge af gunstige priser på fisk og skaldyr har økonomien i store dele af fiskerierhvervet været god, og det har bidraget til reduktion af underskuddet på handelsbalancen og små overskud på landskassens DAU-saldo i 2012 og 2013.​​​​​