Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Boligmarked

Boligmarked i flere hastigheder

Det danske boligmarked er præget af betydelige regionale forskelle. I de større byer, især København, er der stærkt stigende priser, pæn handelsomsætning og begrænset udbud. Samtidig er priserne i andre dele af landet faldende, og markedet er her underdrejet med lav handelsaktivitet og mange boliger til salg. Disse regionale forskelle skyldes bl.a. demografi, indkomster, og hvorvidt jord er en knap ressource. I artiklen opstilles en boligprismodel, der anvendes til at simulere virkningerne på udviklingen i boligpriserne af ændringer i renterne, afdragsfrihed og rentefradrag. Beregningerne viser, at boligpriserne i høj grad afhænger af renterne, og hvis de forbliver lave, kan det give et betragteligt løft i priserne, i hvert fald i visse områder. Simulationerne viser, at hvis grænsen for afdragsfrihed sættes ned fra 80 til fx 60 pct., vil det dæmpe prisstigningerne, men effekten vil være beskeden, og prisstigningerne vil fortsat være positive. Også en nedsættelse af skatteværdien af rentefradraget vil ifølge modellen have en begrænset effekt på boligpriserne.