Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Historie

Dansk Pengehistorie 1700-1914, Bind 1

Bogen giver en sammenhængende beskrivelse af udviklingen i det danske pengesystem fra omkring 1700 og frem til 1. Verdenskrig. Der lægges bl.a. vægt på beskrivelsen af statsbankerotten i 1813, oprettelsen af Nationalbanken i 1818 og institutionaliseringen af det danske kreditmarked gennem 1800-tallet. Endvidere beskrives bl.a. overgangen fra rigsdaler til kroner som dansk møntenhed i 1875 samt bygge- og bankkrisen i 1907-1908.