Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Historie

Dansk Pengehistorie 1914-1960, Bind 2

Bogen giver en sammenhængende beskrivelse af udviklingen i det danske pengesystem fra 1914 til 1960. Der lægges bl.a. vægt på beskrivelsen af sammenbruddet af den internationale guldstandard i forbindelse med 1. Verdenskrig, oprettelsen af Valutacentralen i 1932 samt Kanslergadeforliget og devaluering af kronen i 1933. Endvidere beskrives bl.a. forhandlingerne i forbindelse med ændring af nationalbankloven fra 1933, pengerigeligheden under den tyske besættelse af Danmark i årene 1940-1945 og pengesaneringen efter krigen.