Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Historie

Dansk Pengehistorie 1960-1990, Bind 4

Bogen giver en sammenhængende beskrivelse af udviklingen i det danske pengesystem fra 1960 til 1990. Der lægges bl.a. vægt på beskrivelsen af 1960'ernes og 1970'ernes obligationsrationeringer og udlånslofter og liberaliseringen af den finansielle sektor og de grænseoverskridende kapitalbevægelser gennem 1980'erne. Endvidere beskrives bl.a. etableringen af Det europæiske valutasamarbejde, ERM, i 1979 og Danmarks overgang til fastkurspolitik i 1982.