Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Historie

Dansk Pengehistorie, Pengepolitiske problemstillinger 1965-1990, Bind 5

Bogen giver en oversigt over pengepolitiske problemstillinger fra 1965 til 1990. Der lægges bl.a. vægt på beskrivelsen af devalueringerne af kronen, den høje inflation og de store offentlige budgetunderskud i slutningen af 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne. Endvidere beskrives bl.a. Danmarks overgang til fastkurspolitik i 1982 og skiftet til en mere stabilitetsorienteret økonomisk politik.