Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

En Taylor regel for finanspolitik i et fastkursregime

I papirer analyserer vi diskretionær finanspolitik i perioden 2004-2012 og sammenligner den faktisk førte finanspolitik med kontrafaktiske, regelbaserede alternative forløb. I Danmark er det finanspolitikken, der skal stabilisere fluktuationer i produktion og inflation, da pengepolitikken er bundet op på forsvaret af kronekursen over for euroen. Vi finder, at finanspolitikken i forløbet op til den seneste krise medvirkede positivt til efterspørgslen i økonomien, da konjunkturforløbet havde brug for det modsatte. Vi viser, at ifølge vores finanspolitiske regel, så burde finanspolitikken have været strammet med ca. 1½ pct. af BNP i hvert af årene 2006-08. Samtidig viser vi, at selv når vores analyse baseres på real tids data, der signifikant undervurderede størrelsen af overophedningen i disse år, så burde finanspolitikken have været betydeligt strammere. En strammere finanspolitik under opturen ville have gjort nedturen mildere og kortere og kunne have givet plads til yderligere lempelser, hvis det havde været ønsket.​​​​