Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Anden økonomisk analyse

Energieffektivitet og konkurrenceevne

Danske virksomheder er blandt verdens mest energieffektive. Høj energieffektivitet styrker den danske konkurrenceevne, hvis energipriserne stiger, da gennemslaget på færdigvarepriserne er mindre herhjemme end hos konkurrenterne. Over de seneste 10 år er olieprisen næsten firedoblet. Det har givet dansk industri en gevinst på lønkonkurrenceevnen på ca. 9 pct. svarende til en lønbesparelse på 27 kr. pr. time. Udlandet er langsomt ved at indhente dansk industris høje energieffektivitet, fordi det er nemmere og billigere at investere i kendt teknologi, end det er at udvikle ny. Det bliver således stadig sværere at bevare et forspring.​​​​​