Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Fastkurspolitik i Danmark

Danmark har siden 1982 ført fastkurspolitik over for først D-mark og siden 1999 over for euro. Det indebærer, at pengepolitikken er reserveret til at stabilisere kronekursen, mens andre hensyn – fx konjunkturudviklingen i Danmark – ikke inddrages i overvejelserne. For at holde en stabil krone-kurs benytter Nationalbanken sig af intervention i valutamarkedet og ændringer af de pengepoli-tiske renter. Reaktionsmønstret er velkendt i markedet, hvilket bidrager til dets troværdighed. Hensynet til fastkurspolitikken indebærer, at det danske pengepolitiske instrumentarium afviger fra instrumentarierne i lande med andre pengepolitiske strategier, herunder euroområdet. Artiklen gennemgår de vigtigste forhold ved den praktiske gennemførelse af fastkurspolitikken.