Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Household debt and consumption during the financial crisis: Evidence from Danish micro data

I papiret præsenteres en analyse af sammenhængen mellem belåningsgraden blandt danske boligejerfamilier inden den seneste finanskrise og udviklingen i familiernes forbrug under krisen. Ved brug af data for næsten 800.000 familier finder vi en tydelig negativ sammenhæng mellem en families belåningsgrad i 2007 og udviklingen i forbruget i de efterfølgende år, selv når der kontrolleres for en række karakteristika. Forskellen i forbrugsudvikling mellem familier med henholdsvis høj og lav belåningsgrad dækker over, at førstnævnte gruppe anvendte en højere andel af indkomsten til forbrug inden krisen. Forskellen mellem de to grupper blev imidlertid gradvist indsnævret i løbet af krisen for til sidst at forsvinde helt. Resultaterne antyder derfor, at stigningen i husholdningernes bruttogæld i årene inden finanskrisen bidrog til, at forbruget blev usædvanlig højt blandt nogle familier, hvorefter det faldt kraftigt, da krisen indtraf. Husholdningernes høje gældsniveau bidrog dermed til at forstærke faldet i det private forbrug under krisen. Resultaterne tyder endvidere på, at den store forbrugsreduktion blandt familierne med høj belåningsgrad ikke udelukkende kan tilskrives en stramning af kreditvilkårene under krisen. (Findes kun på engelsk)​​