Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Husholdningernes gæld og forbrug under finanskrisen

Artiklen præsenterer en analyse af sammenhængen mellem belåningsgraden blandt danske hus-holdninger inden den seneste finanskrise og udviklingen i familiernes forbrug under krisen. I ana-lysen finder vi en tydelig negativ sammenhæng mellem en families belåningsgrad i 2007 og udvik-lingen i deres forbrug de efterfølgende år. Analyseresultaterne tyder derfor på, at det høje gældsniveau blandt husholdningerne bidrog til at forstærke faldet i det private forbrug under finanskrisen.