Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

IMF

IMF's udlån til programlande og Danmarks bidrag til IMF

I de seneste år har IMF givet kriselån til adskillige lande og godkendt kreditter til potentielt sårbare lande via forebyggende faciliteter. Det er særligt europæiske lande, som har modtaget lån fra IMF siden begyndelsen på den globale krise. For at imødekomme efterspørgslen efter lån har IMF tilpasset udlånsfaciliteterne og øget udlånskapaciteten betragteligt gennem en række tiltag. I 2010 blev det besluttet at fordoble IMF's permanente resurser, som består af medlemslandenes indskud (kvoter). Flere lande, herunder Danmark, har derudover valgt at give tilsagn om midlertidige lån for at sikre, at IMF har tilstrækkelig kapacitet. Danmark ser en stor styrke i en international organisation som IMF, der arbejder for at fremme den internationale økonomiske og finansielle stabilitet. Danmarks lån til IMF kan betragtes som særdeles sikre, og IMF's medlemslande har historisk set aldrig lidt tab ved at stille kvotemidler eller midlertidige lån til rådighed.​​​​​